Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

MUHAFİYET TABLOSU EKLENDİ

MUHAFİYET TABLOSU EKLENDİ

MUHAFİYET TABLOSU EKLENDİ

5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek birinci maddesi uyarınca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için ise MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi şartı aranmamaktadır. Bu çerçevede, muafiyet kapsamına giren bölüm, alan ve dalların belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan muafiyet tablosu 31.12.2021 tarihinde yayımlanan son tebliği de içerecek şekilde güncellenmiştir.

Güncellenen muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız.